logo Kontaktraad

 

home | deelnemende kerken | diensten in de Westerkerk | rooster Westlandse diensten | links | contact |

Kontaktraad Westlandse Kerken* – Het Westerhonk – Sien

De 'Kontaktraad, Het Westerhonk en Sien zetten zich in voor integratie van mensen met een verstandelijke beperking. In de Kontaktraad ontmoeten vertegenwoordigers van de plaatselijke protestantse kerken, het team Geestelijke Zorg van ’s Heeren Loo, locatie Het Westerhonk (info), en de belangenvereniging Sien (info) elkaar.

In eerste instantie richtte de Kontaktraad zich voornamelijk op de organisatie van diensten in één van de deelnemende Westlandse* protestantse kerken. Vanaf 1 april 2021 hopen we weer diensten te kunnen in het Westland te kunnen organiseren* (rooster diensten). [zie blauwe tekst hieronder voor actuele informatie!]

Bij deze kerkdiensten is iedereen welkom, maar wordt er expliciet rekening gehouden met de cliënten van Het Westerhonk. Zij zijn wat betreft kerkdiensten meer gericht op muziek en afbeeldingen van verhalen dan op Het Woord. Door het werk van de Kontaktraad is het mogelijk dat cliënten samen met vrijwilligers met een bus naar de kerk in Het Westland* kunnen.

De Kontaktraad voorziet ook in ambtelijke vertegenwoordiging bij de kerkdiensten in 'Samen' (voorheen 'De Westerkerk'). Dit om te laten zien dat deze kerk ook een onderdeel is van de grote wereldkerk.


LET OP: Tot nader order zijn de reguliere kerkdiensten in de Westerkerk, alsook de 'Westlandse' diensten, afgelast ivm Covid-19. Via Westerhonk TV en een Youtube-kanaal worden vooraf opgenomen (besloten) diensten uitgezonden. Blijf op de hoogte en lees aanvullende informatie hieronder ('Nieuws').

Info komende diensten/Nieuws

Klik hier voor 'Orgelconcert deel 1'

Klik hier voor 'Orgelconcert deel 2'

Ondersteuning Geestelijke Verzorgers. Ellen van der Sar stelt zich voor

Informatiefolder van de 'Geestelijke Zorg Westerhonk'

Kijk ook eens bij de links naar externe websites. Zoals bijvoorbeeld de website 'onbeperkt geloven.nl' over verstandelijk beperkten en geloof.

Ga op weg! Artikel door pastor Jacqueline Bakker - juni 2020


Team 'Geestelijke Zorg'

Op dit moment zijn bij het team 'Geestelijke Zorg' Jacqueline Bakker en ds Dennis Verboom werkzaam als pastoraal werkers/geestelijk verzorgers en Ellen van der Sar neemt de administratieve ondersteuning voor haar rekening.
Hun werkzaamheden binnen woongebied Polanen zijn o.a.: geestelijke zorg/pastoraat aan alle cliënten, catechese en het voorgaan in vieringen. Daarnaast zijn zij betrokken bij de contacten met de Westlandse* kerken door te participeren in de Kontaktraad. Tevens via het contact met de voorgangers in de diverse Westlandse* kerken en publicaties in het Westlandse* kerkblad ‘Samen’. Op deze manier wordt vorm gegeven aan de integratie van mensen met een verstandelijke beperking in het maatschappelijke en kerkelijke leven. In het kader hiervan heeft Jacqueline Bakker in 2004 het werkschrift 'Elke vogel zingt zijn lied…' geschreven.

*Westland, Midden Delfland en Hoek van Holland
*Klik hier voor een artikel uit 'Samen Geloven Gewoon Doen' van november 2010

pastor Jacquelne Bakker ds Dennis Verboom
    Jacqeline Bakker                    ds Dennis Verboom


Geestelijk verzorger:
Jacqueline Bakker
T 06-11518441

mail

Geestelijk verzorger/predikant:
Dennis Verboom
T 06-46073777


mail

Terug naar boven

Administratieve ondersteuning:
Ellen van der Sar
T (06) 83 29 34 30

mail-adres van het secretariaat...


Het Westerhonk:
Bezoekadres Geestelijke Zorg: Vijverweg 13, 2681 JH  Monster
Postadres: Postbus 1035, 2680 BA Monster

IBAN:


Overzicht van de deelnemende kerken

Mochten in onderstaand overzicht gegevens ontbreken of mochten er verbroken koppelingen staan, dan verzoeken wij u om dat te melden bij het secretariaat, waarna het overzicht zal worden bijgewerkt.

De Lier (PKN)
's-Gravenzande, prot. gemeente (PKN)
's-Gravenzande, herv. gemeente (PKN)
Hoek van Holland (PKN)
Maasdijk (PKN)
Maasland (RK en PKN)
Monster, prot. gemeente (PKN)
Monster, herv. gemeente (PKN)

Naaldwijk (PKN)
Honselersdijk (PKN)
Schipluiden (PKN)
Ter Heijde aan Zee, herv. gemeente
Wateringen, Kwintsheul, Den Haag en Wateringse Veld (PKN)
't Woudt - Den Hoorn (PKN)

Terug naar boven

logo Sien

Sien behartigt de belangen van mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en verzorgers.

 

Landelijke links
Sien
Dit Koningskind
Onbeperkt geloven

Ga op weg! - door Jacqueline Bakker

Ga op weg!
Je bent voor de weg geboren.
Ga op weg!
Je hebt zo dadelijk een afspraak.
Waar? Met wie? Misschien wel met jezelf.
Ga op weg!
Je stappen zullen je woorden zijn
– De weg je lied, de vermoeidheid je gebeden.
En aan het eind zal je stilte tot je spreken.
Ga op weg! Alleen, of met anderen –
Maar treedt buiten jezelf!
Je hebt rivalen gecreëerd –
Je zult metgezellen vinden.
Je zag vijanden voor je –
Je zult broeders en zusters vinden.
Ga op weg!
Je hoofd weet niet waar je voeten je hart brengen.
Ga op weg!
Je bent voor de weg geboren
– de weg van de pelgrim. Iemand komt je tegemoet –
Is naar jou op zoek in het schrijn aan het eind van de weg –
In het schrijn op de bodem van je hart.
Hij is je vrede. Hij is je vreugde!
Ga! God gaat allang met je mee! 

Ooit ging ik, voor mijn doen, een spannende reis ondernemen, o.a. naar Iona. Hoe dichterbij de datum van vertrek, hoe meer spanning in voelde. Zelfs twijfel lag op de loer. Hoe had ik dit ooit verzonnen, vroeg ik mij af. Tot dit zondagmorgen, vlak voor vertrek, de bovenstaande zegen werd uitgesproken in de kerk. Ik voelde de spanning van mij afglijden. De angst en onzekerheid maakten plaats voor nieuwsgierigheid en leergierigheid. Dat was waarom ik deze reis ging ondernemen; alsof er weer een lampje ging branden.

En nu? De zomer breekt aan op een moment dat het nog allerminst duidelijk is hoe deze gevierd/ genoten/geleefd kan worden. Kan er vakantie gevierd worden? Kunnen we weg, op reis? En waar naar toe? Wat mag wel en wat mag of kan niet?  

Het woord vakantie is afgeleid van vacare; leegte. Maar deze periode lijkt allerminst leeg. Het lijkt gevuld met onzekerheden en onduidelijkheden. En eigenlijk duurt dat al best lang. Zeker voor de bewoners van Het Westerhonk. Ook zij weten niet goed waar ze aan toe zijn.

Wij proberen wat duidelijkheid te geven door de kerkdiensten digitaal uit te zenden. Zo gewoon als mogelijk... En om toch de blik op de buitenwereld te vergroten in deze tijd hebben wij de moed opgevat om tijdens de komende zomerkerkdiensten verschillende plaatsen, digitaal, te bezoeken. We gebruiken de spiritualiteit in de liturgie en liederen uit de plaatselijke traditie. We zijn inmiddels in Taize geweest. Een plaats in Frankrijk die in kerkelijk Nederland als (redelijk) bekend mag worden verondersteld. Ook op Het Westerhonk. De liederen zijn regelmatig in de Westerkerk gezongen. Ook gaan we naar Iona. Een klein eiland voor de westkust van Schotland te midden van een overweldigende natuur en andere eilanden. Het is één van de oudste broedplaatsen van het christendom in West-Europa. In de voorchristelijke tijd was dit la een heilig eiland voor druiden. Je kunt er niet makkelijk komen. Vanuit Nederland kost het minstens 2 reisdagen...

Het verhaal gaat dat op Pinksteren 563 na Christus Sint Columba, een ierse monnik van hoge komaf, met twaalf volgelingen in een klein bootje aankwam op het zuidelijke strand van Iona. Het klooster dat ze op de noordoostkust van het eiland bouwden, groeide al gauw uit tot een leidinggevend centrum. De monniken trokken als missionarissen door Schotland en Noord Engeland, en staken zelfs over naar het vaste land van Europa om daar het evangelie te brengen. Eén van hen was de ons bekende Willibrord (geboren in 658) Later zijn er anderen die de traditie hebben voorgezet. De Iona-community is een oecumenische organisatie die blijft zoeken, wereldwijd, naar wegen om te leven volgens het evangelie. De leden zijn (digitaal) met elkaar verbonden door de vijfvoudige regel;

  • Bijbellezing en dagelijks gebed voor elkaar en voor de wereld

  • Delen en verantwoording afleggen van de besteding van je geld

  • Verantwoording afleggen en gesprek over de besteding van je tijd

  • Werken aan vrede en gerechtigheid

  • Elkaar regelmatig ontmoeten in kleine groepen waar ook ter wereld

De kracht van een (klooster/kerk) gemeenschap in deze onduidelijke en onzekere tijd is niet alleen het rotsvaste geloof in God maar ook de structuur.  De regelmaat van de lezingen en gebeden geven houvast. Daarvoor hoeven we niet ver van huis te zijn. Deze structuur kan overal houvast bieden.

Ook al ga je op weg... God gaat allang met je mee.
Wie weet waar we nog meer terecht komen.

Jacqueline Bakker | Geestelijk verzorger Het Westerhonk te Monster

Terug naar boven

 

Ellen van der Sar stelt zich aan u voor

Vanaf 1 januari 2019 ben ik de werkzaam binnen het team Geestelijke Zorg van Het Westerhonk. Ik ondersteun Jacqueline Bakker en Dennis Verboom op administratief gebied. Mijn werkdagen zijn dinsdag- en donderdagmiddag.
Al langere tijd ben ik voor Het Westerhonk werkzaam en ik vind dit een erg leuke aanvulling op mijn andere werkzaamheden binnen Het Westerhonk (ambtelijk secretaris Cliëntenraad).
Het is mooi om te zien dat de Kontaktraad en Sien zich samen met Het Westerhonk inzetten voor integratie van mensen met een verstandelijke beperking in diensten van Westlandse kerken.
Vanuit mijn rol zal ik zeker mijn bijdrage leveren zodat administratieve zaken zo goed mogelijk verlopen.
Voor vragen, etc. ben ik via de mail te bereiken op

mail-adres van het secretariaat...

of telefonisch op 06 - 83 29 34 30.
Ik zie uit naar een fijne samenwerking!

Hartelijke groet,
Ellen van der Sar | Ondersteuning Geestelijke Zorg van Het Westerhonk in Monster

 

Terug naar boven

 

 


© 2021 kontaktraad